U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2882019065531_412713 -
Ngày đặt hàng: 28/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: trần bá trình
Địa chỉ: 161 khu vưc 2 phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
Điện thoại: 0778136694

Email:

Ghi chú đơn hàng :