U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2892019123445_376699 -
Ngày đặt hàng: 28/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

1180.000 ₫180.000 ₫

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:680.000 ₫
Tổng tiền:680.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên:
Địa chỉ:
Điện thoại: 0907987746

Email:

Ghi chú đơn hàng :