U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_29102018030655_184046 -
Ngày đặt hàng: 29/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Kim Thạo
Địa chỉ: 7A/3 Thành Thái, P. 14, Q.10, Tp. HCM
Điện thoại: 0903322738

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao giờ hành chính