U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2912019074826_683253 -
Ngày đặt hàng: 29/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Thảo
Địa chỉ: 24c phan Đăng lưu, phường 6, quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0945430416

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trước ngày 1/2