U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_292019085943_483870 -
Ngày đặt hàng: 02/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: VO THI THANH HANG
Địa chỉ: 39-41 THỦ KHOA HUÂN,PHƯỜNG BẾN THÀNH,QUẬN 1
Điện thoại: 0935057933

Email:

Ghi chú đơn hàng : GOI ĐIÊN THOẠI TRUOC KHI GIAO NHA