U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_292020025830_953354 -
Ngày đặt hàng: 02/09/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: ken
Địa chỉ: 193.29 nguyen tieu la p8 q10
Điện thoại: 0902846694

Email:

Ghi chú đơn hàng : giao buoi toi