U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2942020114916_771201 -
Ngày đặt hàng: 29/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Cao Kỳ
Địa chỉ: 17A ngõ 8 Hà Trì 1 phường Hà Cầu quận Hà đông hà nội
Điện thoại: 0916024228

Email:

Ghi chú đơn hàng :