U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2982018091108_40579 -
Ngày đặt hàng: 29/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lai thi hoa
Địa chỉ: 95a duong so 45, phuong Tan Quy, Quan 7
Điện thoại: 0989249633

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nho shop ho tro giao som, Cho tui va chai dep de tang sinh nhat