U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2992018110349_701779 -
Ngày đặt hàng: 29/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn thi hông van
Địa chỉ: 115/57 hẻm 103 trần đình xu, nguyễn cư trinh, quận 1
Điện thoại: 0902731586

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng trong hôm nay thứ 7