U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_30102018090610_717704 -
Ngày đặt hàng: 30/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Hằng Phương
Địa chỉ: 26 Mỹ Thái 1C, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 0908555733

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi đt trc khi giao hàng