U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_30112018095643_48953 -
Ngày đặt hàng: 30/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Nguyễn Mai Phương
Địa chỉ: Bưu điện thị xã dĩ an, Bình duong
Điện thoại: +841267300526

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vì khong thuong xuyên ở nhà nên shop giao buu điện giup e ạ