U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3012019091202_271725 -
Ngày đặt hàng: 30/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: pham tham
Địa chỉ: Ap lương phú a xa lương hòa lạc chợ gạo tiền giang
Điện thoại: 0375585247

Email:

Ghi chú đơn hàng : Xem hang khi nhân