U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3062019041253_47028 -
Ngày đặt hàng: 30/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đặng Ngọc Anh
Địa chỉ: C603, Citihome, Phường Cát Lái, Q2
Điện thoại: 0907987746

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vui lòng gọi điện trước khi giao vì hay Đi vắng