U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3062019112119_215214 -
Ngày đặt hàng: 30/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Thi Thuy Dung
Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé. Q. q
Điện thoại: 0977299390

Email:

Ghi chú đơn hàng :