U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3072019100806_541977 -
Ngày đặt hàng: 30/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phmaj Hùng Cường
Địa chỉ: 125 Hoàng Ngân, Hà Nội
Điện thoại: 0986729266

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao giờ hành chính