U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3082019124136_351145 -
Ngày đặt hàng: 30/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tran Huu Anh Thi
Địa chỉ: 29 Tran Quoc Thao f6 q3
Điện thoại: 0918004156

Email:

Ghi chú đơn hàng :