U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3092021022006_509652 -
Ngày đặt hàng: 30/09/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫
Tạm tính:210.000 ₫
Tổng tiền:210.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương Minh Luân
Địa chỉ: số 6 nguyễn công trứ, KV1, P1, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0868 0868 79

Email:

Ghi chú đơn hàng : Lấy hàng thật nhe shop