U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_31102021111923_803210 -
Ngày đặt hàng: 31/10/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫
Tạm tính:210.000 ₫
Tổng tiền:210.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Vũ Thể Hà
Địa chỉ: 99 trần thiện chánh p12 q10
Điện thoại: 0773967632

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao giờ hành chánh từ thứ 2-6