U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3112018083602_860107 -
Ngày đặt hàng: 03/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Vân
Địa chỉ: 48 Hai bà Trưng, hoàn Kiếm, hà Nội
Điện thoại: 0983099011

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng giờ hành chính