U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_31122019013558_280985 -
Ngày đặt hàng: 31/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn hoàng oanh
Địa chỉ: 72A/Nam Kì Khởi Nghĩa/P4/MỹTho/TiềnGiang
Điện thoại: 0963838397

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi sau 15h00