U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_312020083246_504882 -
Ngày đặt hàng: 03/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Ngọc Diệu Huyên
Địa chỉ: 40 Nguyễn Trường Tộ, TP Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 0946762310

Email:

Ghi chú đơn hàng :