U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_3172018084940_743572 -
Ngày đặt hàng: 31/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2300.000 ₫600.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi thi loan nhu
Địa chỉ:
Điện thoại: 0898282820

Email:

Ghi chú đơn hàng : 287/12 chu van an Phưong 12 quan binh thanh