U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_332019092642_984839 -
Ngày đặt hàng: 03/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phượng
Địa chỉ: 11/26/8 đường nam cao Phường tân phú quận 9
Điện thoại: 0372302382

Email:

Ghi chú đơn hàng :