U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_332020073712_847523 -
Ngày đặt hàng: 03/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: bùi thị thuỳ trang
Địa chỉ: 14 bidoup, tổ dân phố hợp thành thị trấn lạc dương ttỉnh lâm đồng
Điện thoại: 0978209210

Email:

Ghi chú đơn hàng :