U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_342020100142_825240 -
Ngày đặt hàng: 03/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

2200.000 ₫400.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trinh
Địa chỉ: Chung cư đức Khải q7
Điện thoại: 0921234511

Email:

Ghi chú đơn hàng : Block b4