U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_382018092013_448265 -
Ngày đặt hàng: 03/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Ngọc Nhã Trúc
Địa chỉ: 24/5B Tây Kim , gia kiệm , thống Nhất , đồng Nai
Điện thoại: 0983241598

Email:

Ghi chú đơn hàng :