U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_382020014756_537697 -
Ngày đặt hàng: 03/08/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lý Hoàng Trung
Địa chỉ: 26 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh TP HCM
Điện thoại: 0973118566

Email:

Ghi chú đơn hàng : Địa chỉ Công ty giao trong ngày hôm Nay (3/8/2020).