U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_392018104051_680428 -
Ngày đặt hàng: 03/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:330.000 ₫
Tổng tiền:330.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đồng Tuấn Vũ
Địa chỉ: 80/8A đường bình Chiểu, thủ đức
Điện thoại: 01628960901

Email:

Ghi chú đơn hàng :