U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_392019075205_251760 -
Ngày đặt hàng: 03/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dinh thanh huyen
Địa chỉ: 346 bui hữu nghia p2 bình thanh hcm
Điện thoại: 0963178578

Email:

Ghi chú đơn hàng : chỉ giao vào giờ hành chánh từ t2-t6