U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_4112018011550_495969 -
Ngày đặt hàng: 04/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Trung tâm khai thác vận chuyển Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0916089272

Email:

Ghi chú đơn hàng :