U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_4112018024623_915538 -
Ngày đặt hàng: 04/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huyền trân
Địa chỉ: Văn phòng Bim group, số 6 đường Bào Xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0379624921

Email:

Ghi chú đơn hàng : Liên hệ trước khi Giao