U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_4112018071933_902850 -
Ngày đặt hàng: 04/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Ngọc Phương Anh
Địa chỉ: Công ty vinacontrol, đường 22, khu chế xuất tân thuận quận 7
Điện thoại: 0932082472

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng giờ hành chính