U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_432019022903_262518 -
Ngày đặt hàng: 04/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi văn đoàn
Địa chỉ: Số nhà 51 tT1 khu đô thị văn phú, phường phú la, hà đông, hà nội
Điện thoại: 0947729891

Email:

Ghi chú đơn hàng : Cảm ơn