U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_432019042951_712189 -
Ngày đặt hàng: 04/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hoàng Thị Quỳnh Nhi
Địa chỉ: 85 Điện Biên Phủ, Dakao, q1
Điện thoại: 0933045160

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng giờ hành chính