U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_442019120151_644837 -
Ngày đặt hàng: 03/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:590.000 ₫
Tổng tiền:590.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Anh Thư
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ quận 8
Điện thoại: 0931329961

Email:

Ghi chú đơn hàng : Đại học Công Nghệ Sài Gòn quận 8