U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_452019010237_117285 -
Ngày đặt hàng: 04/05/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Ngọc Thanh thuỳ
Địa chỉ: 77/39 đường chiến lược phường bình trị đông quận bình tân Tp HCM
Điện thoại: 0902596727

Email:

Ghi chú đơn hàng :