U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_452020050055_813017 -
Ngày đặt hàng: 04/05/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hằng
Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận phú nhuận
Điện thoại: 0985134787

Email:

Ghi chú đơn hàng :