U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_5112018041450_855244 -
Ngày đặt hàng: 05/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hồ quỳnh nhật thanh
Địa chỉ: 19 trương văn ly , phường đức long , tp.phan thiết
Điện thoại: 0927093797

Email:

Ghi chú đơn hàng :