U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_5112019061158_293832 -
Ngày đặt hàng: 04/11/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:780.000 ₫
Tổng tiền:780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: nguyễn minh tâm
Địa chỉ: 69 tiểu la, phường an mỹ, thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
Điện thoại: 0905937029

Email:

Ghi chú đơn hàng :