U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_512020063306_497522 -
Ngày đặt hàng: 04/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: My hanh
Địa chỉ: 458/32 huynh tan phat quan 7
Điện thoại: 0945690270

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trong gio hanh chinh. Giao nhanh giup minh