U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_522019103712_238836 -
Ngày đặt hàng: 05/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:780.000 ₫
Tổng tiền:780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Thuỳ
Địa chỉ: 139/7 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Bình Thạnh
Điện thoại: 0949921368

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vui lòng giao hàng 11/2