U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_562019011708_594721 -
Ngày đặt hàng: 05/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê văn tỵ
Địa chỉ: Phường an lạc bình tân
Điện thoại: 0913425888

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua số lượng bao nhiêu lon được giao miễn phí