U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_582019021900_743373 -
Ngày đặt hàng: 05/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

3300.000 ₫900.000 ₫
Tạm tính:900.000 ₫
Tổng tiền:900.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn nhật trường
Địa chỉ: 9 sư vạn hạnh.phường 9.quận 5
Điện thoại: 0909776228

Email:

Ghi chú đơn hàng :