U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_582020062849_138661 -
Ngày đặt hàng: 05/08/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:700.000 ₫
Tổng tiền:700.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Thị Thơm
Địa chỉ: 38 phố Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0823432286

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi điện trước khi giao hàng