U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_592018015903_601674 -
Ngày đặt hàng: 05/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đỗ Thu Hằng
Địa chỉ: công ty TNHH điện Stanley Việt Nam
Điện thoại: 0943315990

Email:

Ghi chú đơn hàng : Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam
Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội