U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_592022092546_970477 -
Ngày đặt hàng: 05/09/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1430.000 ₫430.000 ₫
Tạm tính:430.000 ₫
Tổng tiền:430.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: ngo tieu
Địa chỉ: 397 van tien Dung, hoa xuan, cam le, da nang
Điện thoại: 0913627067

Email:

Ghi chú đơn hàng :