U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_6112018050403_331662 -
Ngày đặt hàng: 06/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Le thị thanh
Địa chỉ: 227/1/70 Nguyễn tư giản phường 12 Gò vấp
Điện thoại: 01628599085

Email:

Ghi chú đơn hàng :