U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_6112018105555_792156 -
Ngày đặt hàng: 06/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: nguyễn thị hanh
Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Hữu Dật, P. Hòa Cường Bắc. Q. Hải Châu, Đà nẵng
Điện thoại: 0975034627

Email:

Ghi chú đơn hàng :