U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_632019100152_959811 -
Ngày đặt hàng: 06/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: lương Thị Thanh nhung
Địa chỉ: 97 Hồ Biễu Chánh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0942603930

Email:

Ghi chú đơn hàng : Khi không hài lòng với sản phầm mình Có thể đổi, trả không ạ?