U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_642023113951_363474 -
Ngày đặt hàng: 06/04/2023
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Siro hạ sốt Tylenol Pain Fever cho trẻ 2-11 tuổi

Mã :
Danh mục : TPCN Bảo Vệ Sức Khoẻ

1295.000 ₫295.000 ₫
Tạm tính:295.000 ₫
Tổng tiền:295.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: ĐInh Thị Sâm
Địa chỉ: 180 pasteur bến nghé Quận 1
Điện thoại: 0909126948

Email:

Ghi chú đơn hàng :